Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

4 grudnia ruszył projekt ćwiczeniowo-badawczy pt. Młodzież w Epoce Kryzysu. Prowadzone badania mają na celu zapoznanie Studentek i Studentów z warsztatem badacza oraz mechanizmami wytwarzania wiedzy w naukach społecznych. Celem poznawczym jest dokładna diagnoza kondycji psychospołecznej młodzieży. W ramach badań chcemy bliżej się przyjrzeć następującym problemom:

  • aspiracje i plany życiowe młodzieży
  • korzystanie z korepetycji
  • Wsparcie społeczne
  • obawy i lęki młodzieży
  • uzależnienie od internetu
  • stosunek wobec innych narodowości
  • stosunek wobec uchodźców wojennych z Ukrainy
  • patriotyzm
  • dobrostan psychologiczny
  • zdrowie psychiczne młodzieży

Dodatkowym celem realizacja badań porównawczych w Przemyślu i Krakowie, gdyż takie badania prowadziliśmy w 2019 r. jeszcze przed pandemią COVID-19. Dzięki wcześniejszym pomiarom będziemy mogli ocenić ewentualne zmiany zachodzące wśród młodzieży.

Badania realizują Studentki i Studenci dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, etyki.  Do zebrania informacji zostanie wykorzystana eksperymentalnie metoda sondażu online (CAWI). Badania będą prowadzone w szkołach średnich na terenie Małopolski, Podkarpacia, Śląska, Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Zachodniopomorskiego.

Wstępne wyniki badań oraz informacje zebrane w terenie publikujemy na stronie CBM.