Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Piotr Długosz, Młodzież w epoce kryzysu. Academicon. Lublin 2024.

Piotr Długosz, Jednowymiarowa generacja. Kilka słów o maturzystach. Wszystko Co Najważniejsze.

Piotr Długosz, Neurotyczne pokolenie koronawirusa, Wszystko Co Najważniejsze.

Piotr Długosz, Na Wschodzie bez zmian, Wszystko Co Najważniejsze.

Piotr Długosz, Liudmyla Kryvachuk, Молодь Польщі та України в умовах пандемії Covid-19: стан психічного здоров’я та рівень нейротизмy. Psychological Journal, 6: 9-17.

Piotr Długosz, Adaptacja pokoleń społeczeństw postsowieckich do radykalnych zmian społecznych. Nowa Polityka Wschodnia, 2/2020, s. 9-36.

Piotr Długosz, Alla Stepanovna Lobanova & Yana Volodymyrivna Zoska, ІНТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМCOVID-19: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. Epistemological Studies In Philosophy. Social and Political Sciences, 3: 104-117.

Piotr Długosz, The Trauma Of The Coronavirus Pandemic Among Polish Students. Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali.

Piotr Długosz, Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa.

Piotr Długosz, Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19.

Piotr Długosz, Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego.

Piotr Długosz, Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, Kraków: Impuls, 2020.
Mateusz Kamionka, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach, MŁODE POKOLENIE WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY:POLITYCZNA PARTYCYPACJA I KAPITAŁ SPOŁECZNYNCN_UA_raport

Piotr Długosz, Zdalne nauczanie-prezentacja ze spotkania PTS Zdalna edukacja w Polsce

Piotr Długosz, Nierówności w polskim systemie edukacyjnym-raport z badań. Nierówności w polskim systemie edukacyjnym – raport z badań

Piotr Długosz, Grzegorz Foryś, Raport ze zdalnego nauczania wśród studentów i pracowników UP. Wydawnictwo UP.

Piotr Długosz, Liudmyla Krywachuk, Olena Shyyan, Praktyki społeczne w czasie pandemii COVID-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży

Piotr Długosz, Blaski i cienie zdalnej edukacji wśród uczniów z obszarów wiejskich, w: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik. – Kraków, 2020. – S. [71]-94 (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 13).

Piotr Długosz, Studenci pierwszego roku o wyborze uczelni. Commentarii Academici 16/2020.

Piotr Długosz, Liudmyla Krywachuk, Neurotic Generation of Covid-19 in Eastern Europe, Frontiers in Psychiatry 12:654590. doi: 10.3389/fpsyt.2021.654590.

Piotr Długosz, Damian Liszka, Relationship between Mental Health, educational Burnout and Strategies for Coping with Stress among Students. A Cross-Sectional Study of Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health/ https://doi.org/10.3390/ijerph182010827.