Przejdź do menu Przejdź do treści

Produkty projektu

Publikujemy wstępne wyniki badań dotyczących  barier utrudniających powrót do szkoły po wielu miesiącach zdalnej edukacji. Rezultaty są bardzo interesujące i pokazują prawdziwy obraz stanu edukacji po pandemii. Warto dodać, że porównania między oboma krajami wskazują na duże podobieństwa wśród uczniów w Polsce i na Ukrainie.

1. Wstępny raport

Piotr Długosz, Wyniki PL

Piotr Długosz, Wyniki ENG

Piotr Długosz, Wyniki RU

Prezentacja Research Colecctive pokazująca wpływ typu szkoły na wartość zmiennych zależnych

2. Raporty z badań

Yuzva Liudmyla, Anastasiia Bastrakova, Identification of Barriers Hindering The Ukrainian and Polish Students’ Return to Schools

Yuzva Liudmyla, Anastasiia Bastrakova, Identification of Barriers Hindering Ukrainian Schoolchildren’ Return to Schools

Anna Gagat-Matuła, Paweł Walawender, Identyfikacja barier utrudniających powrót uczniów polskich do szkół

3. Artykuły w czasopismach

Długosz, Piotr. 2022. ,,Zdalna edukacja w perspektywie pola edukacyjnego Pierre’a Bourdieu. Przypadek uczniów z Europy Środkowo-Wschodniej”. Rocznik Lubuski 48/1, s. 87-112. https://doi.org/10.34768/rl.2022.v481.07.

Długosz, Piotr, Damian Liszka, Anastasiia Bastrakova, and Luydmila Yuzva. 2022. „Health Problems of Students during Distance Learning in Central and Eastern Europe: A Cross-Sectional Study of Poland and UkraineInternational Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 16: 10074. https://doi.org/10.3390/ijerph191610074

Długosz, Piotr, Damian Liszka, and Luydmila Yuzva. 2022. „The Link between Subjective Religiosity, Social Support, and Mental Health among Young Students in Eastern Europe during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study of Poland and UkraineInternational Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 11: 6446. https://doi.org/10.3390/ijerph19116446 

Długosz, Piotr. 2022. „Zdalna Edukacja I Jej wpływ Na Szkolne osiągnięcia: Badania Przekrojowe W Polsce I Na Ukrainie”. Youth in Central and Eastern Europe, 9 (13)  https://doi.org/10.24917/ycee.9171.

Długosz, Piotr. 2022. „Kondycja uczniów powracających Do szkół Po Zdalnej Edukacji. Przypadek Polski I Ukrainy”. Youth in Central and Eastern Europe 8 (12):34-42. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42.

Iuzva, Liudmyla. 2021. “Distance Education and Return to Schools in the Minds of Ukrainian Schoolchildren”. Youth in Central and Eastern Europe 8 (12):24-33. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.24-33.