Przejdź do menu Przejdź do treści

Paweł Walawender

Adjunct professor in the Institute of Philosophy and Sociology of the Pedagogical University at KEN Pedagogical University in Krakow, an expert and trainer in international research and consulting projects. In the past, was employed in the research and analysis department of a local government administration. Labor market researcher. He specialises in conducting training in the field of Industry 4.0 as well as work-life balance (W-LB). He is a participant in foreign study visits and training seminars. The author of several dozen scientific articles as well as research studies on the topics of the labor market and socio-economic development. A member of both Polish and foreign trade organisations.

Projects (selected)

 1. Innovative Youth Integration Centre as a model for modernisation and cooperation of employment services on a local level (Innowacyjne Centrum Integracji Młodzieży jako model służący modernizacji i rozwoju współpracy służb zatrudnienia na poziomie lokalnym), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, funkcja: ekspert (2019-2021)
 2. 4.0. An immanent multistage model of preparing Polish SMEs for entering the 4th industrial revolution (INDUSTRY 4.0. Immanentny wielostopniowy model przygotowania polskich MŚP na wejście w 4-tą rewolucję przemysłową), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, funkcja: ekspert, trener (2019-2021)
 3. Cross-sectoral cooperation toward WLB based on cooperation models and tools from
 4. Great Britain (Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, funkcja: ekspert, trener (2017-2018)
 5. BEYOND DIVERSITY: Conflicts created on the basis of different cultural backgrounds in SMEs (BEYOND DIVERSITY: Konflikty powstałe na gruncie różnic kulturowych w MŚP), program Leonardo da Vinci, kierownik projektu, ekspert (2010-2012).
 6. Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, funkcja: kierownik projektu, ekspert ds. badań ilościowych (2009-10)
 7. Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, funkcja: kierownik projektu, ekspert ds. badań ilościowych (2008-09).
 8. FORESIGHT – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, funkcja: członek panelu wykonawczego, ekspert (2006-2008)
 9. Badanie zjawiska pracy czasowej na podkarpackim rynku pracy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, funkcja: ekspert wiodący ds. badań (2006-07).

Publications (selected)

 1. Walawender, I. Bąk, A. Barwińska-Małajowicz, G. Wolska, P. Hydzik, Is the European Union Making Progress on Energy Decarbonisation While Moving towards Sustainable Development?, ENERGIES 14(13), (2021): 1-18 DOI: 10.3390/en14133792
 2. Walawender, D. Liszka, NEET program Youth In the subcarpathian voivodeship in the light of research, Humanities and Social Sciences. – 2021, Vol. 28, nr 1, s. 57-71
 3. Walawender, Bezrobocie długotrwałe w województwie podkarpackim w latach 1999-2019, w: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej, (Long-term unemployment in Podkarpackie Province during the 1999-2019 period), red. M. Szast, B. Więckiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2021.