Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydarzenia

Seminarium analityczne w Krakowie

W dniach 28.09-1.10.2021 r. odbyło się drugie seminarium w ramach projektu Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools. Do Krakowa przyleciały Koleżanki z Ukrainy w celu omówienia rezultatów badawczych i interpretacji uzyskanych wyników. Poza omawianiem wyników badań były też prezentowane wykłady metodologiczne i dotyczące zdalnej edukacji w perspektywie globalnej. Seminarium miało charakter hybrydowy.  Większość czasu uczestnicy spędzili w murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Część seminarium było prowadzone też za pomocą MS Teams.

Program seminarium

Podpisanie umów z wykonawcami na sondaże CAPI

Projekt Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools realizowany w ramach grantów interwencyjnych NAWA wchodzi w fazę zbierania danych.  Na przełomie lipca i sierpnia Prorektor ds. Nauki dr hab. prof. UP Michał Rogoż podpisał umowy na realizację badań terenowych w Polsce i na Ukrainie.

Do badań wśród polskich uczniów została wybrana agencja badawcza Research Collective z Warszawy, która ma bogate doświadczenie w realizacji tego typu badań i daje gwarancję wysokiej jakości uzyskanych danych.

Na Ukrainie badania będzie realizował Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie, który jest również doświadczony w metodologii badań sondażowych CAPI.

Obie wybrane do zbierania danych firmy zobowiązały się do ich realizacji w pełni sezonu wakacyjnego i dostarczenia danych końcem sierpnia. Mamy nadzieję, że proces zbierania danych będzie przebiegał sprawnie i na początku września będziemy mogli pokazać wstępne wyniki z badań.

Seminarium metodologiczne w Kijowie

W dniach od 12.07 do 16.07. 2021 r. odbyło się seminarium poświęcone identyfikacji barier powrotu do szkoły wśród ukraińskiej młodzieży w Kijowie. Polski Zespół był reprezentowany przez kierownika projektu dr hab. Piotra Długosza prof. UP oraz dr Damiana Liszkę. Z Ukrainy w seminarium brały udział dr Luydmila Yuzva z Taras Shevchenko National University of Kyiv, dr Yryna Čudovskaja oraz dr Anastasiia Bastrakova z Międzynarodowego Instytutu Socjologii w Kijowie.
Na spotkaniach omawiano problemy zdalnej oświaty i ich konsekwencje psychospołeczne dla ukraińskich uczniów. Konsultowano metodologiczne i merytoryczne kwestie związane z planowanymi badaniami. Wyjazd pozwolił też na ustalenie z Wykonawcą badań warunków ich realizacji i omówienie formalnoprawnych oraz etycznych kwestii związanych z prowadzeniem badań w obu krajach.