Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Marian Niezgoda, prof. (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie Rady Naukowej:

dr hab. Krzysztof Czekaj, prof.  (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr hab. Grzegorz Foryś, prof. (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Wiśniewska-Paź, prof. (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Izabela Grabowska, (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. Maria Zielińska, prof. (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Barbara Grabowska, prof. (Uniwersytet Ślaski)

dr hab. Witold Wrzesień, prof. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Valentyna Chepak (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

prof. Liudmyła Sokurianśka (Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina)

prof. Pepka Boyadjieva (Instytut Badań Społeczeństwa i Wiedzy, Bułgarska Akademia Nauk)

prof. Ancuta Plaesu (Instytytut Edukacyjnych Nauk w Bukareszcie)

prof. Rumiana Stoilova (Instytut Badań Społeczeństwa i Wiedzy, Bułgarska Akademia Nauk)

prof. Ancuta Plaesu (Instytytut Nauk Edukacyjnych w Bukareszcie)

prof. Gabriella Pusztai (The Center for Higher Educational Research and Development)

prof. János Győri (Eötvös Loránd University, Center for Intercultural Psychology and Education)

prof. Eliška Walterová  (Institute for Research and Development of Education at the Faculty of Education of Charles University in Prague)

Prof. Mark Bray (Distinguished Chair Professor, Faculty of Education East China Normal University)